หน้าแรก


57d6bc93e68a43f983742f516878c1d2K03dAB2BBVOOqIpy-58 (1)
เว็บไซต์ 1200x450 (14)
เทมเพลต (15) (1) (1)
เว็บไซต์ 1200x450
เว็บไซต์ 1200x450 (2)
previous arrow
next arrow

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
30280
โทรศัพท์
0 4439 5225
โทรสาร
0 4439 5225
E-mail : education@mattayom31.go.th

แผนที่ตั้ง

Facebook Fanpage