ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 7

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางสุภาพร วงศ์สุขสิน ผอ.รร.ขามสะแกแสง รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 7 โดยการนำของ นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 และต้อนรับ นายกวีศักดิ์ กวีวิทยสกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สู่ครอบครัว สพม.นครราชสีมา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สพม.นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ดูรูปภาพเพิ่มเติม [คลิ๊ก]