การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียน Smart Startup School (35)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียน Smart Startup School (35)

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมและกำหนดการได้ที่ลิ้งด้านล่าง

>>>>> การประชุมเชิงปฏิบัติการ <<<<<<<