โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด >>>>>>> คลิ้ก <<<<<<<