ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
เป็นหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings มีให้เลือกทั้งสิ้น 10 หลักสูตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567
สนใจลงทะเบียนได้ที่
อบรมฟรี มีเกียรติบัตร
จัดโดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพม.นครราชสีมา