รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา [คลิ๊ก]