ประชาสัมพันธ์การประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ด้านการสร้างสรรค์โปรแกรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สากล ปีที่ 8 ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปีที่ 8 ร่วมกับ 45 ประเทศ ณ ฟินแลนด์

ประชาสัมพันธ์การประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ด้านการสร้างสรรค์โปรแกรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สากล ปีที่ 8 ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปีที่ 8 ร่วมกับ 45 ประเทศ ณ ฟินแลนด์

รายละเอียด คลิ้ก >>>>>>>  รายละเอียด <<<<<<<