รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ [คลิ๊ก]